Poezja

Maria Bohdziewicz
Maria Bohdziewicz


1.

Mamy brzuchy od piwa,
nie od rodzenia dzieci
Chcieliby