Konkursy

Wydarzenie
Wydarzenie


Konkurs Artystyczny PKPZin

Ogłaszamy konkurs artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 prac fotograficznych, malarskich lub graficznych w formacie jpg. Tematyka prac jest dowolna. Konkurs trwa od 25.01.2018 do 24.02.2018 roku. Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Artystyczny". Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 05.03.2018 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

 


Sponsorzy:

Rota Wheels
KolejarzInn
Czasopismo Akcent
Czasopismo Guliwer
Restauracja Catamaran
Eurowizja Sp. z o. o.
Sensus
Wydawnictwo Iskry
Kaspersky
Wycenaobrazow.pl
Laser Tag Poznań
Od jajka do jabłka
Rabbit Action
Targi Kraków
Antykwariat i księgarnia Tezeusz
Wiejska Chatka
Wydawca książki Córka pedofila
Zaptech
Muzeum w Płocku