Konkursy

Wydarzenie
Wydarzenie


Opis Konkursu na Hasło

Wymyśl hasło – czas trwania – 01.02.2021 – 28.02.2021

 

Fabryka Norblina to 2 ha terenu na warszawskiej Woli przepełnionego niezwykłą historią. Obszar, który przez lata był zaniedbaną perłą poprzemysłowej architektury przekształca się
w nową część miasta z biurami, sklepami, restauracjami, kawiarniami, foodhallem, ekologicznym bazarem, butikowym kinem i otwartym muzeum upamiętniającym historię jednego z największych przedsiębiorstw przemysłowych dawnego Królestwa Polskiego.

 

Fabryka Norblina będzie przestrzenią, której miejsce dla siebie znajdą młodzi artyści. Fundacja Fabryki Norblina na długo przed otwarciem lokalizacji wspiera i promuje młodych twórców
w różnych dziedzinach. Misją powołanej Fundacji Fabryki Norblina jest uświadamianie roli historii i sztuki w społeczeństwie oraz promowanie działalności najzdolniejszych artystów. Pragniemy wspierać młodych, zdolnych artystów, dodawać im wiatru w skrzydła i zachęcać do aktywności artystycznej w zabytkowych zrewitalizowanych przestrzeniach dawnej fabryki.

 

Fundacja stawia sobie za cel by polscy artyści, stanowiący dla społeczeństwa niezaprzeczalny autorytet intelektualny i merytoryczny, posiadali wyraźny wpływ na edukację oraz kształtowanie kolejnego pokolenia światłych, opiniotwórczych i inteligentnych osobowości areny artystycznej oraz poprzez to wpływali na świadomość odbiorcy.

 

Fundacja Fabryki Norblina poprzez hasło „niech żyje sztuka” komunikuje tak ważne kreowanie społeczeństwa poprzez aktywne uczestnictwo w życiu sztuki. Sztuka nie może istnieć bez wsparcia wśród filantropów i mecenasów. Dlatego tak ważne jest pobudzanie świadomości
o odpowiedzialności społecznej. Filantropia to niekoniecznie wielkie kwoty wsparcia, z którymi niewątpliwie termin ten się nam kojarzy. Uczmy się zatem odpowiedzialności wobec kultury oraz społecznego wspierania wartościowych twórców na rynku sztuki. Bez nas wszystkich wiele tematów nie wybrzmi.

 

Fundacja wspiera wiele inicjatyw artystycznych występując u boku wybitnych artystów w roli Mecenasa. Jednak, będzie także zachęcać wszystkich Państwa do wspólnego wspierania najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw artystycznych w naszym kraju.
Uczmy się oraz motywujmy się wzajemnie do choćby drobnych działań dotujących artystów. Dajmy głos tym, którzy opowiadają o wartościach i wzbogacają nas poprzez sztukę.

 

Miejsce tworzą ludzie – ludzie i ich historie. Te z przeszłości i te obecne. Ludzie i ich wartości. Autentyczność, lokalność, odpowiedzialność, ekologia, życzliwość, zaufanie, wspólnota.

Wymyśl hasło dla tej unikatowej przestrzeni, która łączy szacunek do zachowania historycznych przestrzeni Fabryki Norblina z nowoczesnymi potrzebami użytkowników.

 

Slogan Fabryki Norblina powinien być krótki, lekki, nowoczesny i dobrze przekładać się na język angielski – w ramach konkursu należy złożyć obie wersje językowe.