Konkursy

Wydarzenie
Wydarzenie


Opis Konkursu Poetyckiego


Konkurs poetycki dotyczący Aleksandra Jana Konstantego Norblina, który był synem znanego malarza Jana Piotra Norblina de la Gourdaine z jego pierwszego małżeństwa z Marianną
z Tokarskich, najstarszym, spośród licznego rodzeństwa; jego brat Ludwik Piotr Marcin był pierwszym wiolonczelistą opery paryskiej, prof. konserwatorium w Paryżu, twórcą szkoły wiolonczelistów. Prawdopodobnie uczył się w konwikcie Pijarów na Żoliborzu w Warszawie, następnie kształcił się w Paryżu u rzeźbiarza Jana Baptysty Stoufa, w latach 1795-1800 studiował w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych, a jego praca dyplomowa - płaskorzeźba Priam
u nóg Achillesa prosi o zwłoki Hektora uzyskała II nagrodę z dziale rzeźby. W 1804 wykonał rzeźbę Biust ojca w późniejszym wieku. W Paryżu pracował w warsztatach brązowniczych
i zdobył kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Brązownik, właściciel warsztatu rzemieślniczego w Warszawie, założyciel polskiej gałęzi rodziny Norblinów – przemysłowców.

Każda historia ma swój początek, warto więc cofnąć się do tego, od którego cała historia się zaczęła, bez względu na punkt odniesienia, jaki przyjmiemy - czy jako założyciela polskiej linii sławnej rodziny, czy jako jednego z jej przedstawicieli, czy jako wybitnego rzemieślnika,
ale przede wszystkim artysty, który wywodził się z rodziny, której sztuka nie była obca,

a jednocześnie dał początek nowemu kierunkowi, w którym poszli również jego potomkowie. Bez względu na to, w którym z tych kierunków uda się uczestnik konkursu, będziemy czekali na maksymalnie 3 teksty, którego tematem bezpośrednio lub pośrednio będzie ta niezwykła postać.