Konkursy

Wydarzenie
Wydarzenie


Konkurs Literacki

Ogłaszamy Konkurs Literacki. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 wierszy lub jedną prozę. Tematyka prac jest dowolna. Konkurs trwa od 07.09.2022 do 06.10.2022 roku. Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Literacki" w formacie doc, docx lub rtf. Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 15.10.2022 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorami konkursu są:
Biuro rachunkowe IzI
Butikowa agencja SEO Takaoto
Net Complex
Fairma
Soliton
Wydawnictwo Agora
Wydawnictwo Cis
Wydawnictwo Element
Wydawnictwo Media Rodzina
Wydawnictwo My Lisbon Story
Wydawnictwo Ojciec Dyrektor