Konkursy

Wydarzenie
Wydarzenie


Konkurs Artystyczny

Ogłaszamy Konkurs Artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 fotografii, grafik lub innych prac plastycznych. Tematyka prac jest dowolna. Konkurs trwa od 07.09.2022 do 06.10.2022 roku. Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Artystyczny" w formacie jpg. Godła i inne dane nie są wymagane. Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 15.10.2022 roku. Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorami konkursu są:
Abix Consultant
KidsApp
Cooling
Electro Trend
Polskie Radio
Muzeum mydła i historii brudu
Wydawnictwo Adamada
Wydawnictwo Drzewo Babel
Wydawnictwo Logos
Księgarnia św. Jacka