Malarstwo/grafika

Joanna Knapek
Joanna Knapek

Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach - Formy Użytkowe. Absolwentka Policealnego Studium Fotograficznego w Katowicach. Ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego - Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Dyplom malarski pt.: Społeczność w pracowni prof. Jagody Adamus z aneksem w ceramice - pracownia dr hab. Małgorzaty Skałuba-Krentowicz. W 2011 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura Wnętrz. Ukończyła studia Doktoranckie w zakresie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Artystycznym. 24 października 2019 uzyskała tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne - interdyscyplinarny doktorat pt.: Dekady - rozkład pamięci. Zapis w glinie. Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą - w Niemczech, Słowacji, Czechach, USA, Argentynie, obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym i naściennym, rysunkiem i ceramiką artystyczną oraz sztuką w przestrzeni publicznej. Brała udział w akcjach plastycznych organizowanych w ramach Nocy Muzeów, Industriady, w międzynarodowych projektach: Crash - wystawa artystów polskich i  niemieckich z w Galerii Szyb Wilson Katowice a następnie w Galerii FKT, Bohum, Niemcy; Global Images of U.S.Women - The Gendre Studies Program and Know Art. Project Slippery Rock Uniwersity Pennsylvania USA - międzynarodowa wystawa prac artystek spoza Stanów Zjednoczonych;  projekt prof. Bajka połączony z międzynarodową wystawą Topografia Wolności w Galerii Szyb Wilson w Katowicach i Częstochowie; Projekt Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta:  Międzynarodowy Mural Ceramiczny: Spotkajmy się ? Wrocław 2016.